Login

 

 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Agressie en geweld

Bij 'agressie en geweld' gaat het om alle voorvallen waarbij een werknemer of leerling psychisch dan wel fysiek wordt lastiggevallen of bedreigd, waardoor gevoelens van welzijn negatief beïnvloed worden. 

Concreet hebben we het over de volgende zaken: 

  • storend schoolgedrag, zoals uitschelden, discrimineren, intimideren en pesten; 
  • materieel geweld, zoals stelen en vernielen; 
  • fysiek geweld, zoals handtastelijkheden; 
  • fysiek planmatig geweld: fysiek geweld met voorbedachten rade. 

Uitgangspunten

  • Wij willen een veilige school zijn; 
  • De school ziet veiligheid als een belangrijk onderdeel van het ARBO-beleid; 
  • Onze werknemers en leerlingen hebben recht op veilig en gezond werken; 

Preventie en terugdringen van agressie en geweld is een verantwoordelijkheid van alle geledingen binnen de school: schoolleiding, personeel, leerlingen en ouders. 

Kijk hier voor het 'protocol over het handelen tegen agressie en geweld'.

 

« ga terug

Kom je ook bij ons op school!

Meld je aan