Login

 

Aanmeldingsformulier
leerjaar 1 (2024-2025) 

Aanmeldingsformulier
zij-instroom
leerjaar 1 t/m 6
(2023- 2024)

  

Aanmeldingsformulier ISK (education for international students)

Zo meld je je aan bij Wolfsbos
Kies je voor Wolfsbos, dan ben je van harte welkom. De volgende stap is het aanmelden. Dit gebeurt via een aanmeldingsformulier, wat bestaat uit twee delen; het ouderformulier dat je ouder(s) en/of verzorger(s) in moeten vullen en het onderwijskundig rapport dat door de basisschool moet worden ingevuld. Vervolgens stuurt de basisschool het dossier bestaande uit het ouderformulier en het onderwijskundig rapport naar Wolfsbos. Dit gebeurt digitaal via OSO (Overstapservice Onderwijs).

Wil je je aanmeldingsformulier liever zelf bij ons aanleveren?
Dan kun je je ingevulde aanmeldingsformulier als bijlage per mail versturen naar: cla@wolfsbos.nl

Je wordt geplaatst in de opleiding van het niveau dat de basisschool heeft geadviseerd.

Als je extra ondersteuning of speciaal onderwijs nodig hebt, onderzoekt de commissie voor arrangeren van Wolfsbos wat er nodig is. Soms vragen we de basisschool hiervoor om informatie. Ook kan het zijn dat we je uitnodigen voor een aanvullende test. Dit geldt in ieder geval als de basisschool het advies LWOO of PRO heeft gegeven. Hiervoor krijgen je ouders en de basisschool dan een uitnodiging. Om op tijd deze extra ondersteuning te kunnen regelen willen we graag dat de aanmelding dan voor de herfstvakantie wordt gedaan.


Documenten voor basisscholen ten behoeve van het aanmelden:

deel 2 - onderwijskundig rapport - voor basisscholen
deel 3 - bijlage OKR voor aanmelding onderzoek LWOO of PRO
Checklist en stappenplan voor PO t.b.v aanmelden leerlingen 2024-2025
Aanleverbestand voor OSO (Excel) 

Handleiding Aanmeldingsformulieren digitaal ondertekenen_2023.pdf

Aanmelden voor lwoo en praktijkonderwijs
Aanmeldingsprocedure voor lwoo en praktijkonderwijs 2024-2025
Overzicht van de criteria voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs
Procedure extra ondersteuning SWV