Login
16 november 2021 Leesambassadeur Özcan Akyol te gast bij RSG Wolfsbos

Het ministerie van Onderwijs heeft opgeroepen tot een leesoffensief: de leesmotivatie, het leesplezier en uiteindelijk de leesvaardigheid van leerlingen daalt al jarenlang. Net als het ministerie wil ook de RSG Wolfsbos, die daling keren. Daarom wordt er in samenwerking met de bibliotheek Hoogeveen op 23 november een (lees)avond georganiseerd. Voor deze avond zijn de ouders/verzorgers van alle brugklasleerlingen uitgenodigd. ‘Special guest’ tijdens de avond is schrijver, presentator én leesambassadeur Özcan Akyol (Eus). 

Lezen voor je plezier!
Net als Eus onderstreept RSG Wolfsbos het belang van lezen. Dit schooljaar wordt er in alle 1e klassen van RSG Wolfsbos met de eigen ontwikkelde module Lezen voor je plezier! gewerkt. Zo komen leerlingen in aanraking met leesboeken, die aansluiten op hun belevingswereld. De module biedt veel keuzevrijheid voor de leerling, waardoor er met meer plezier wordt gelezen. Door het vergroten van het leesplezier wordt de leesmotivatie verhoogd, waardoor het aantal leeskilometers toeneemt. Dat laatste resulteert dan onder andere in een verbeterde leesvaardigheid. Naast het lezen op school, is het lezen thuis wel net zo belangrijk. Tijdens de ouderavond zal hierover dan ook met ouders en verzorgers het gesprek worden aangegaan.

Doorlopende leeslijn
Vanwege het intensief werken aan de leesvaardigheid van leerlingen wordt er door RSG Wolfsbos steeds meer samengewerkt met de bibliotheek Hoogeveen. Hiervoor is het belangrijk dat alle brugklassers lid zijn of worden van de bibliotheek. Daarnaast wordt er door de bibliotheek in alle 1e klassen de les  “De bibliotheek op afstand” (dat wil zeggen het digitaal gebruik van de bieb) verzorgd, gevolgd door een boekenpromotie van de nieuwste leesboeken. Ook wordt er nauw samengewerkt met de basisscholen van Stichting Bijeen om te komen tot een doorgaande leeslijn groep 8 basisschool/1e klas voortgezet onderwijs om zo de leesvaardigheid van alle leerlingen te vergroten. De mate van leesvaardigheid is bepalend voor succes op school én in de maatschappij en biedt dus uiteindelijk gelijke kansen voor alle leerlingen. 

Leesambassadeur Özcan Akyol te gast bij RSG Wolfsbos
Terug naar het overzicht