Login
9 januari 2023 Leerlingen Wolfsbos scoren goede resultaten op vervolgonderwijs

Wolfsbos in Hoogeveen is aangesloten bij het platform HBO-VO van de Hanze Hogeschool in Groningen. Jaarlijks wordt gekeken hoe de leerlingen van de 22 aangesloten scholen het doen op de Hanze. In 2021-2022 zijn in totaal 1.310 havisten van deze scholen een vervolgstudie gestart op de Hanze. Aan de resultaten te zien, worden leerlingen van Wolfsbos goed voorbereid op hun vervolgstudie.

Studiekeuze voldoet aan verwachting
Voor schooljaar 2021-2022 hebben 27 leerlingen van Wolfsbos zich, na het behalen van hun havo diploma, ingeschreven bij de Hanze. Dat deze leerlingen zich prima redden op de Hanze blijkt wel uit de resultaten. Zo is het percentage leerlingen van Wolfsbos dat de propedeuse in één keer gehaald heeft, het hoogst van alle aangesloten scholen (41% ten opzichte van gemiddeld 26%). De uitval in het eerste jaar is het laagst van alle aangesloten scholen (15% ten opzichte van gemiddeld 34%). Dit betekent dat de leerlingen een keuze hebben gemaakt die voldoet aan hun verwachtingen, waardoor er nauwelijks geswitcht wordt naar andere studies. Ook hebben leerlingen van Wolfsbos gemiddeld de meeste studiepunten (credits) behaald in het eerste jaar (80% ten opzichte van gemiddeld 59%). 

Focus op Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Marina van der Zee, teamleider bovenbouw havo en vwo bij Wolfsbos, geeft aan: “Deze resultaten zijn voor mij een bevestiging dat we binnen onze school de juiste focus hebben op Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). LOB is een vast onderdeel binnen ons onderwijsprogramma, bedoeld om leerlingen te begeleiden bij het maken van loopbaankeuzes. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de driehoeksgesprekken tussen de leerling, de ouders en de mentor. Tijdens deze gesprekken krijgen de leerlingen eigen verantwoordelijkheid in het sturen van hun leerproces en de keuzes voor een vervolgopleiding. Door de gesprekken worden de ouders hier actief bij betrokken. Recente vernieuwingen binnen ons decanaat kunnen een bijdrage hebben geleverd aan deze mooie resultaten. De decaan organiseert allerlei activiteiten om leerlingen de mogelijkheid te geven zich goed te oriënteren. Ook ontwikkelt de decaan, samen met de mentoren, LOB-lessen. De samenwerking tussen de decaan, mentoren en leerlingen zorgt er voor dat de leerlingen een goede keuze kunnen maken. Ik ben heel trots op onze ‘oud-leerlingen’ en de begeleiding die wij hen hebben kunnen bieden bij het maken van een keuze voor hun vervolgstudie”. 

Leerlingen Wolfsbos scoren goede resultaten op vervolgonderwijs
Terug naar het overzicht