Login
26 juni 2023 Inspectie bijzonder verrast over kwaliteit binnen praktijkonderwijs

Scholen worden met enige regelmaat bezocht door de onderwijsinspectie. Deze maand brachten leden van de inspectie een bezoek aan het praktijkonderwijs van Wolfsbos in het kader van het themaonderzoek ‘Kwaliteit van extra ondersteuning in het funderend onderwijs’. 

Weerbaarheidslessen

Het inspectiebezoek mocht bij binnenkomst meteen meekijken bij een les ‘rots en water’. Alle leerlingen in de onderbouw krijgen rots en water aangeboden. De lessen zijn speciaal gericht op sociale weerbaarheid en emotionele ontwikkeling. De leden van de inspectie spraken met zowel leerlingen als docenten over hoe zij de lessen ervaren. Het bezoek was zichtbaar onder de indruk van de reacties en erkenden het belang van het aanleren van deze vaardigheden aan de leerlingen. De lessen Rots en Water geven leerlingen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. Gaandeweg dit proces leren zij onder andere in sociale situaties, weloverwogen beslissingen te nemen en ontwikkelen zij meer en veelzijdigere gedragsalternatieven.

Leerlingvolgsysteem
Vervolgens kreeg het inspectiebezoek uitleg over het leerlingvolgsysteem Presentis. Sander Wittering, teamleider van het praktijkonderwijs binnen Wolfsbos, vertelt: “We hebben uitgebreid kunnen toelichten waarom wij voor dit systeem hebben gekozen. Het systeem is voor ons een heel waardevol instrument om de voortgang van onze leerlingen te monitoren en hun individuele behoeften beter te begrijpen. Door gebruik te maken van Presentis kunnen we gerichtere ondersteuning bieden en ervoor zorgen dat al onze leerlingen het onderwijs krijgen dat het beste bij hen past. De inspectie gaf als feedback dat zij bijzonder positief verrast waren over de kwaliteit van het leerlingenvolgsysteem Presentis. Dat is toch een mooi compliment”.

Zorgstructuur
Ook was de inspectie geïnteresseerd in de zorgstructuur binnen het praktijkonderwijs van Wolfsbos. “De inspectie heeft onze aanpak en de wijze waarop we onze zorginspanningen registreren en documenteren binnen Presentis als zeer positief beoordeeld. De inspectie prees vooral ook de openheid en betrokkenheid van onze docenten en zorgcoördinator evenals de gedetailleerde feedback die ze ontvingen van onze leerlingen. Het goede onderlinge contact getuigt van een sterke samenwerking en een gedeelde betrokkenheid bij het verbeteren van het praktijkonderwijs binnen Wolfsbos”, aldus Sander Wittering.

 

Inspectie bijzonder verrast over kwaliteit binnen praktijkonderwijs
Terug naar het overzicht