Login
23 januari 2023 Gemeenteraad bezoekt Wolfsbos

De gemeenteraad van Hoogeveen heeft afgelopen vrijdag Wolfsbos bezocht. De leden van de raad hebben gesproken met leerlingen en medewerkers van de school over actuele onderwerpen zoals de coronaperiode, nieuwbouwplannen, de Internationale Schakelklas (ISK) en de verbinding met de samenleving. 

Contact is cruciaal
Tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan de school werd er met leerlingen gesproken over het onderwijs in de coronaperiode en het onderwijs nu. Een wereld van verschil waarbij leerlingen aangeven dat de coronaperiode veel impact heeft gehad op hun mentale weerbaarheid en dat het onderlinge contact tussen leerlingen én het contact met het personeel cruciaal zijn. Duidelijk is dat zowel leerlingen als personeel gedijen bij onderling contact. Thuisonderwijs is aanvullend eventueel, nooit vervangend. Zeker in deze leeftijdsfase is het onderlinge contact onmisbaar.

Nieuwbouwplannen
Ook is Wolfsbos bezig met de ontwikkeling van nieuwbouw voor het onderwijs van de toekomst op het eigen schoolterrein. De gemeenteraad liet zich uitgebreid informeren over de noodzaak van de nieuwbouwplannen die ook in het belang van de gemeente zijn. “Het is een uitdagend project, waarbij onderwijsvernieuwing en duurzaamheid een grote rol spelen ”, aldus Dries Koster, directeur-bestuurder van Wolfsbos. Bij de nieuwbouwplannen worden ook leerlingen, ouders en medewerkers nauw betrokken. Dries Koster geeft aan: “Dat vinden we belangrijk, alle meningen tellen mee op onze school”. Begin februari wordt het gehele nieuwbouwplan overhandigd aan de wethouder. 

Internationale Schakelklas
Door de sterke groei van het aantal ISK-leerlingen heeft Wolfsbos sinds het begin van dit schooljaar een eigen locatie voor de ISK op het terrein van RSG Wolfsbos. Zo kan de school ook deze leerlingen uit onder andere Oekraïne, Syrië en Afghanistan de rust, de ruimte en een veilige omgeving bieden. Drie leerlingen van de ISK vertellen openhartig hun aangrijpende verhaal waarom ze hier in Hoogeveen zijn. Ze zijn heel enthousiast over hun Nederlandse docenten, hun nieuwe klasgenoten en de manier waarop ze les krijgen. Het bezoek van de gemeenteraad werd afgesloten met een presentatie over Wolfsbos Onderwijs en de verbinding met de samenleving. De school heeft een brede blik naar buiten die naast Hoogeveen, Drenthe en Nederland ook verder reikt dan de landsgrenzen. 

Gemeenteraad bezoekt Wolfsbos
Terug naar het overzicht