Login
4 juli 2023 Gehandicaptenplatform reikt toegankelijkheidsstickers uit aan Wolfsbos

Het afgelopen jaar is er op de locaties van Wolfsbos hard gewerkt om de gebouwen aan te passen waardoor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking enorm is verbeterd. 

Bij een grondige “schouw “werd door de ervaringsdeskundigen van platform Hoogeveen in kaart gebracht wat verbeterpunten waren . Een hele lijst. De gebouwen zijn al aardig oud en helemaal aanpassen was niet mogelijk. Maar met deze inzet van nu is er reden voor een sticker. 
Tegels bij de gebouwen werden opgehoogd zodat de drempels niet hoger dan 2 cm zijn . Een breed tegelpad en noppentegels voor de roosters bij de deuren. Op de trappen gele markeringsstrepen waar slechtzienden evenals de gewone leerlingen profijt van hebben. 
Zoveel als mogelijk was is gedaan. Met plezier hebben Henk Meijer en Ida Vos de sticker overhandigd aan Dries Koster, de directeur-bestuurder van Wolfsbos en zijn mannen van de facilitaire dienst . Die laatsten hebben onder leiding van Albert Koopman met enorm veel inzet de zaken uitgevoerd. 

Nu kunnen alle leerlingen met of zonder beperking makkelijk toegang krijgen tot de school. Ook personeel heeft hier zeker profijt van. Bij de nieuwbouwplannen van de school zal van het begin af aan ook rekening gehouden worden met alle punten van toegankelijkheid zegt Dries Koster. Samenwerking met ervaringsdeskundigen van het Gehandicaptenplatform zal dan zeker weer gezocht worden.  

 

Gehandicaptenplatform reikt toegankelijkheidsstickers uit aan Wolfsbos
Terug naar het overzicht