Login
16 mei 2022 Veel belangstelling tijdens informatieavond ICT Lyceum

Komend schooljaar start RSG Wolfsbos met het ICT Lyceum. Deze volwaardige ICT-opleiding voor mavo, havo en vwo is super interessant en helemaal van deze tijd. Binnen het ICT Lyceum krijgen leerlingen extra lessen over programmeren, het maken van apps, websites, robotica en veel meer.

De tweede informatieavond over het ICT Lyceum is druk bezocht. Kinderen uit groep 8, lieten zich samen met hun ouders informeren over de inhoud van de ICT-lessen volgend schooljaar. Na het openingswoord van de nieuwe directeur onderwijs Hans Warris, was het de beurt aan de docenten om de inhoud van de ICT-lessen toe te lichten. Naast docenten van RSG Wolfsbos waren ook docenten van de IT-opleiding van het Alfa-college aanwezig. Het Alfa-college is nauw betrokken bij het ICT Lyceum waardoor een goede doorstroom naar de IT-opleidingen kan worden gewaarborgd. 

Ineke Baks, coördinator ICT Lyceum RSG Wolfsbos, geeft aan: “We zijn erg blij met de grote interesse voor het ICT Lyceum onder nieuwe leerlingen en ouders. Ik heb veel leerlingen en ouders gesproken, ze zijn allemaal ontzettend enthousiast. Een groot aantal kinderen heeft zich de afgelopen tijd al aangemeld maar we hebben ook veel nieuwe aanmeldingen ontvangen tijdens de informatieavond. Leerlingen en ouders zien het als groot voordeel om tijdens de middelbare schoolperiode een volwaardig diploma inclusief het vak Informatica te kunnen behalen. Daarnaast sluit het ICT Lyceum naadloos aan op vervolgopleidingen in de IT op het mbo, hbo en wo.” 

Veel belangstelling tijdens informatieavond ICT Lyceum
Terug naar het overzicht